Ortsrat Achmer

Fraktionsvorsitzender
stv. Ortsbürgermeister

stv. Fraktionsvorsitzende

Ortsratsmitglied

Ortsratsmitglied

Kooptiertes Mitglied